A A A

Jeseníky - Vidly

Videlské sedlo, Jeseníky:

 

Po rozsáhlých povodních v r.1997 bylo nutno ve Videlském sedle navrhnout a realizovat dva nové mostní objekty a celkově rekonstruovat stávající klenbový most. Celá stavba se nachází v CHKO Jeseníky, v krásném přírodním prostředí. Naší snahou bylo navrhnout jednoduché mostní objekty s minimálním zásahem do krajiny. Snad se nám naše snaha podařila!