A A A

Hlinky

Projekt EIII, sil.I/42 Brno, VMO–MÚK Hlinky:

 

V letech 2004-7 jsme se významně podíleli na návrhu a projektování komplexu mostních staveb mimoúrovňové křižovatky před Výstavištěm v Brně. Na této stavbě jsme navrhli konstrukční koncepci monolitických nosných konstrukcí od tzv. U rampy, přes rámovou část prolamovaného tunelu až po rozsáhlou křižovatku Hlinky. Vypracovali jsme statický výpočet NK a provedli návrh vyztužení ve st.RDS.