A A A

Most Generála Píky

Most na Třídě Gen. Píky v Brně:


Pro převedení nově budovaného VMO (směrově rozdělený čtyřpruh) pod stávající rychlostní MK (4-pruh s dvoukolejnou tramvajovou tratí) bylo nutno navrhnout a vybudovat velmi šikmý nadjezd. Námi navržené řešení umožnilo využití stávajícího konsolidovaného násypového tělesa jako ideální zemní skruže. Došlo k významné úspoře času i stavebních nákladů, neboť velká část stavebních prací mohla být prováděna z úrovně stávající vozovky za omezeného provozu a nebylo nutné použití provozních podpěrných konstrukcí.

Více najdete v přiložených dokumentech:

 

Pdf č.1Pdf č.2 a Pdf č.3