A A A

Lávka Rapotín a Máchalova

Lávky pro pěší: lávka Rapotín a lávka Máchalova Brno:

 

Každá z lávek je jiná, ale obě mají společnou snahu o návrh nejvhodnější konstrukce. V Rapotíně jsme navrhli ocelovou NK se spodní mostovkou tak, aby v případě další povodně byl umožněn volný průchod splavenin pod mostem. Parapetní příhradové nosníky slouží současně jako zvýšené zábradlí pro cyklisty. Na ul.Máchalově v Brně jsme se snažili navrhnout jednoduchou bezúdržbovou konstrukci, která optimálně navazuje na stávající chodníky po obou stranách potoka.