A A A

O FIRMĚ

 

D-projekt Brno

Ing. Jan Pracný:

 

IČ: 620 87 851

DIČ: CZ 6007070025


Adresa kanceláře:

Ing. Jan Pracný /D projekt/

Výholec 23

Brno, 624 00


projekční kancelář: tel/fax: 541 260 768, jpracny@gmail.com

zodpovědný projektant: Jan Pracný (602 966 867)

 

Naše nezávislá projekční kancelář vznikla v r.1996.

 

Jako specialista na projektování inženýrských staveb jsme během uplynulých let vyprojektovali celou řadu mostů a dalších inženýrských konstrukcí. Ve spolupráci s dalšími partnery (silniční část, zakládání staveb, specialisté IS) zajišťujeme kompletní dodávku projektů ve všech stupních projektové dokumentace od STUDIÍ, DÚR, DSP až po vypracování RDS.

 

Kvalita prací je garantována přímou osobní zodpovědností. Jsme schopni velmi pružně reagovat na požadavky objednavatelů – naše práce se opírá o teoretické znalosti projektantů a značné zkušenosti získané při tvorbě RDS pro významné zhotovitele mostů (SKANSKA, ŽS BRNO, STRABAG, SMP, ODS a další).

 

Naše práce je při realizaci staveb a následných zatěžovacích zkouškách a kolaudacích podrobována neustálé kontrole, získané zkušenosti jsou okamžitě aplikovány při tvorbě dalších projektů.