A A A

Hrabinka

Projekt EII, sil.I/48 Přemostění Hrabinky (Český Těšín):

 

Stavba je součástí rychlostní silnice Český Těšín – Frýdek Místek. Pro přemostění poměrně širokého údolí říčky Hrabinky jsme navrhli dva směrově rozdělené mosty na společných opěrách. Vodorovná NK je navržena jako spojitá ocelobetonová konstrukce o 4 polích. Mezilehlé podpory jsou navrženy jako vysoké jednosloupové pilíře s rozšířeným úložným prahem pro osazení ložisek. Založení mostu je provedeno na vrtaných pilotách.